Är du intresserad av Automationsteknik eller elteknik? Våra inriktningar på El- och energiprogrammet ger dig möjlighet till spännande och omväxlande arbete inom ditt intresseområde. Teoretisk undervisning varvas med praktiska övningar. På programmet arbetar lärarna tillsammans i lärarlag där gymmnasiegemensamma ämnen och karaktärsämnen integreras. Utbildningen genomförs i samråd med branchföretag, som tar emot elever för APL (arbetsplatsförlagt lärande) under årskurs 2 och 3.


Automationsteknik

Utbildningen ger systemorienterade kunskaper i brytningen mellan elektronik, datorteknik samt drift- och underhållsteknik.

Du får utveckla din förmåga att planera, installera och sätta automatiserade produktionssystem i drift och utveckla din förmåga att yrkesmässigt arbeta med underhållsarbete och felsökning i industrier.

Automationteknik bild.

Elteknik

Vi utbildar dig för arbete inom det elkrafttekniska området. På inriktningen elteknik får du lära dig att installera, underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm och övervakningssystem, data och tv-nät m m.

Du får lära dig att dra olika typer av kablar samt montera och koppla strömbryte, belysning, motorer m m.

Utbildningen genomförs med stor vikt på praktiska tillämpningar i skolan och på APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Vill du veta mer gå in på www.ecy.com.

Elteknik bild

Teknikcollege

El och energiprogrammet, Industritekniska programmet, Teknikprogrammet och T4 (fjärde året på Teknikprogrammet) är certifierade utbildningar inom Teknikcollege. Via Teknikcollege har företagen möjlighet att påverka utbildningen, så att eleverna har med sig kunskaper och färdigheter, som företagen behöver för att kunna anställa eleverna efter avslutad utbildning.

Läs mer på www.hassleholm.se/teknikcollege.

Teknikcollege bild

Brand och Räddning

Du kan välja kursen Brand och räddning, som ger grundläggande kompetens för arbete som deltidsbrandman. Kursen genomförs i samarbete med Räddningstjänsten i Hässleholm.

Läs mer på www.hassleholm.se/omsorg-och-hjalp.

Brand och Räddning bild