BARN & FRITID: BYGG OCH ANLÄGGNING: EL OCH ENERGI: FORDON OCH TRANSPORT: HANTVERK-FINSNICKERI: HANTVERK-TEXTIL & DESIGN: INDUSTRITEKNISKA: RESTAURANG OCH LIVSMEDEL: VÅRD OCH OMSORG:

Välkommen till Jacobsskolan!Jacobsskolan i Hässleholm är en yrkesinriktad skola, men också
en skola som ger dig ett fullgott alternativ att söka vidare om du vill.
Hässleholm är en riktigt bra kommunikationscentral i Skåne,
både för de som pendlar och för de som söker nya möjligheter!
Jacobsskolan, Stobyvägen 6, 28140 Hässleholm | Tel: 0451-268600 | Fax: 0451- 15731 | Sjukanmälan: 0451-267025 | Epost: jacobsskolan@hessleholm.se